Centrum ožije studentským životem

Město Ostrava darovalo Ostravské univerzitě pozemky za Divadlem Antonína Dvořáka. Univerzita na nich postaví dvě nové budovy – Klastr umění a designu a zázemí pro sport, zdraví a technologie. Podle primátora Tomáš Macury budovy přinesou oživení centra a zároveň je důležité, že budou otevřeny i pro veřejnost.

Primátor Tomáš Macura a rektor Ostravské univerzity Jan Lata podepsali v úterý 17. dubna darovací smlouvu na pozemky symbolicky v místě, kde budou obě budovy postaveny.

„Podporu prvotřídního vzdělání, která je jednou z priorit města v rámci strategického plánu FajnOVA, nepovažujeme jenom za marketingový slogan, ale myslíme ji vážně. Nechceme přitom být jenom centrem technického vzdělání. Tak, jako Ostrava před léty významně napomohla vzniku Lékařské fakulty, stojíme nyní na začátku dalšího klíčového rozvojového projektu Ostravské univerzity, který bude realizován s významnou podporou města,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

„Vhodnou lokalitu pro umístění dvou nových univerzitních budov Klastru umění a designu a moderního zázemí pro sport, zdraví a technologie jsme dlouho společně hledali, až jsme ji našli v prostoru mezi Divadlem Antonína Dvořáka a řekou. Zatímco dnes se jedná o nevzhledné území prakticky v samotném centru města, představovaným projektem se nabízí příležitost ji smysluplně využít tak, aby v ní vyrostla nová moderní architektura a vznikl nový život. Podstatné přitom je i to, že obě budovy nebudou složit výlučně jen univerzitě, ale budou zapojeny do veřejného života města. Dar městských pozemků v hodnotě cca 42 milionů korun Ostravské univerzitě proto považujeme za smysluplnou investici, která přispěje k rozvoji města a celého regionu,“ zdůraznil Tomáš Macura.

„Děkuji městu za pozemky. Spolupráce města s univerzitou je příkladná. Nedávno jsem se účastnil setkání rektorů vysokých škol České republiky a vztah Ostravy k univerzitám nám opravdu záviděli,“ poznamenal rektor Ostravské univerzity Jan Lata.  

Stavbu dvou budov chce univerzita financovat z prostředků Evropské unie, ze kterých by mohla získat téměř 900 milionů korun. Projekt musí na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podat do konce června. „Evropské finance je jediná možnost financování tohoto projektu v horizontu následujících deseti let, proto jsme museli jednat velmi rychle. Navíc jde o finance s pouze pětiprocentní spoluúčastí, což je pro univerzitu velmi výhodné,“ uvedl rektor Lata.  

Zázemí pro sport, zdraví a technologie bude sídlem Katedry studií lidského pohybu. Součástí bude hala pro míčové sporty. Moderní zázemí pro sport také naláká více nadějných sportovců, kteří mohou v budoucnu regionu dělat dobré jméno ve světě, a pomůže snížit odliv mladých lidí z kraje. Vše, co vznikne, bude využitelné i pro veřejnost. Zájemci si zaběhají na profesionálním běžeckém povrchu anebo se mohou stát součástí výzkumu, což může být zajímavé pro každého, komu záleží na jeho zdraví. Ve venkovních prostorách se mohou pořádat kulturní akce.

Nová budova pro Klastr umění a designu poskytne prostory pro hudební sekci a sekci designu fakulty, které jsou v současnosti v naprosto nevyhovujících podmínkách. Vznikne zázemí pro Centrum digitálních technologií a design, multimediální učebna, čtyři desítky specializovaných cvičeben a učeben, zázemí pro Operní studio, hudební sál, zázemí pro zvukovou režii a postprodukci a specializovaná laboratoř a výukový ateliér pro muzikoterapii. Zároveň bude součástí budovy DesignLab v podobě cvičeného prostoru pro výstavy a MusicLab v podobě cvičeného prostoru pro komorní hudbu. MusicLab slibuje program s mezinárodním přesahem, DesignLab zase mezinárodní výstavní činnost.

17. 4. 2018