Dva nové dotační programy v oblasti kultury k výročím

Rada města schválila v úterý 23. ledna dva dotační programy pro oblast kultury s názvem 100 let republiky: Ostrava 1918 – 2018 a 90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka. Projekty mohou být podpořeny maximální částkou 50 tisíc korun a dohromady je na ně vyčleněno 1,2 milionu korun. Termín pro podání žádostí u obou výzev je od 5. do 9. března. Akce se musí uskutečnit do konce roku 2018.

Z předchozích dvou let máme zkušenosti s dotačními programy v oblasti kultury, kterými jsme si připomněli 400 let od úmrtí Williama Shakespeara, a vloni to byla podpora akcí k 750 letům od první písemné zmínky o Ostravě. V obou případech se nám podařilo do projektů zapojit řadu subjektů. V letošním roce přicházíme s dalšími dvěma výzvami. Věřím, že zaujmou a přihlásí se nám kulturní i vzdělávací instituce s nápady, které podpoříme. O konkrétních akcích rozhodnou v dubnu zastupitelé,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

První dotační výzva se týká připomínky 100. výročí vzniku Československa. Významné historické výročí je spjato se dnem 28. října 1918, kdy byl vyhlášen samostatný československý stát. Pro Českou republiku je tento den státním svátkem, který je příležitostí k mnohým oslavám a vzpomínkovým akcím. Granty jsou směrovány na akce, které připomenou události z října 1918, ale i další významná osmičková výročí v novodobých dějinách, zejména rok 1938, 1948 a 1968. Mělo by se jednat o výstavy, vydání publikací, historicky osvětová setkání, realizace představení, přednášky, workshopy a další aktivity. Na podporu projektů je vyčleněno celkem 650 tisíc korun.

Druhý program je spojen s 90. výročím od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka, uznávaného ve světových operních a koncertních domech. Jeho podpora a sounáležitost s budováním národního státu je významná stejně jako jeho podíl na reprezentaci české hudby v zahraničí. Vznik nového samostatného státu v roce 1918 a mezinárodní uznání Janáčkovy opery „Její pastorkyňa“ v cizině zahájily novou éru vnímání Janáčkovy hudby. Poté skladatel zažil řadu úspěchů i ocenění v naší vlasti, a proto věnoval mnohá ze svých vrcholných děl české státnosti, ať už Československé armádě nebo prezidentu T. G. Masarykovi. Podařilo se mu jako jednomu z mála českých skladatelů prostřednictvím svých oper dostat češtinu na světová operní jeviště.

Smyslem dotačního programu je nasměrování hudební veřejnosti k Janáčkovu rodnému kraji a místu jeho posledního vydechnutí. Cílem výzvy je zdůraznit nejen význam rodáka v oblasti místní i světové kultury, ale i připomenout si a představit jeho díla v co v nejširším rozsahu a v co nejrozmanitějším kontextu široké veřejnosti. Granty se mohou týkat uvedení Janáčkových děl, výstav, publikací, přednášek, workshopů i dalších aktivit. Na granty je vyčleněno 550 tisíc korun.

 

zdroj: ostrava.cz

24. 1. 2018