Ohlédnutí Tomáše Macury za ideovou konferencí v Ostravě

Společně s Petrem Vokřálem a s pomocí dalších kolegů jsme iniciovali a také zorganizovali ideovou konferenci hnutí ANO v Ostravě - v tomto rozsahu a podobě první v dosavadní historii hnutí.

Vedla nás k tomu potřeba si otevřeně vydiskutovat otázky související se směřováním hnutí a jeho praktickou politikou, kdy se na základě některých konkrétních kroků z poslední doby mohlo jevit, že opouštíme své původní ukotvení a ideje a stáčíme se směrem k levicovému populismu.

Jsem rád, že se v živé debatě na konferenci potvrdilo, že naše zásady a priority, na kterých ANO vzniklo, jsou nadále platné. Že jsme demokratickým, otevřeným hnutím bez politického zaškatulkování, ale zato se silným protikorupčním zaměřením a orientací na výsledek. Že ctíme svobodu jednotlivce jako základní a nezpochybnitelnou hodnotu, ale spojenou se solidaritou vůči potřebným. A že hájíme zájmy naší země v rámci Evropy a Evropské unie, jejíž jsme nedílnou součástí a platným členem.

Z mého pohledu bylo také velmi důležité si říci, že je třeba se zaměřit na ty skupiny, pro které jsme možná přestali být čitelní a atraktivní - vzdělané lidi, podnikatele, živnostníky a pro mladé.

A také, že už není z hlediska rozpočtové odpovědnosti státu prostor pro žádné další “sociální dárky“, které jsou jen redistribucí veřejných zdrojů, nestimulují k vytváření nových hodnot a představují naopak riziko vzniku neodůvodněné závislosti lidí na veřejných penězích.

Mám dojem, že účastníci konference odjížděli z Ostravy spokojeni, což mi dává důvěru v opakování podobné akce v budoucnu.

 

Tomáš Macura

 

 

27. 1. 2019