Praha, Brno a Ostrava společně na veletrh investičních příležitostí MIPIM

Prestižní mezinárodní veletrh se uskuteční ve francouzském Cannes ve dnech 13. – 16. 3. 2018 a bude se jednat o jeho již 29. ročník. Ostrava, která se veletrhu zúčastní po jednadvacáté v řadě, spojila své síly s Prahou a Brnem ve společné expozici s názvem Czech Cities.

„Navážeme na společnou prezentaci měst a regionů, kterou jsme poprvé vyzkoušeli již na loňském veletrhu MIPIM s Prahou a Brnem a úspěšně rozšířili o kraje v říjnu 2017 na veletrhu Expo Real v německém Mnichově. Obě loňské společné expozice připravovala právě Ostrava, letos předáváme pomyslné žezlo hlavnímu městu. Věřím, že i tentokrát - pod organizačním vedením Prahy - přinese stánek stejný efekt a společná prezentace měst přiláká mnoho nových kontaktů a investičních příležitostí. Ostrava se zúčastní veletrhu MIPIM s nabídkou volných ploch pro lehký průmysl, rezidenčního bydlení či volnočasových aktivit v centru města. Budeme prezentovat také inovační ekosystém, který zvyšuje konkurenceschopnost města, úroveň života obyvatel a také kandidaturu Ostravy na titul European Green Capital 2020,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Veletrh, který je zaměřený na realitní trh, investiční příležitosti, developerské projekty – rezidenční i komerční, na architektonické trendy a územní rozvoj v oblasti nemovitostí vyniká významnou účastí developerů a investorů, rozvojových agentur, konečných uživatelů, odborných konzultantů, architektů, zástupců místních samospráv a států.

 „Věřím, že společná prezentace Prahy, Brna a Ostravy ukáže nejenom specifika a rozmanitost jednotlivých měst, ale i taky vzájemné synergie mezi těmito regiony. Rozhodně se v konkurenci ostatních evropských měst a oblastí neztratíme a budeme naši republiku společně prezentovat jako zemi atraktivní pro zahraniční investory i návštěvníky z řad odborné i laické veřejnosti. Všechny potřebné informace získají na jednom místě a udělají si tak ucelenější obrázek o prostředí České republiky. Praha patří k jednomu z nejbohatších evropských regionů, a pokud si chceme tento status udržet, musíme město prezentovat jako rozvíjející se v souladu se současnými trendy – více lidí se stěhuje do měst, využívají se plochy buď opuštěné, nebo dlouhá léta ležící ladem. Důležitá je pro nás kooperace mezi jednotlivými aktéry – mezi městem, městskými částmi, architekty, soukromým sektorem, developery a zájmovými skupinami. Tak chceme Prahu představit – jako Smart City nejenom formou, ale i obsahem,“ říká Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy.  

Společná expozice opět s plochou 253 m² má jednotný design, působí celistvě a je více atraktivní. Prezentační obsah stánku je přizpůsoben tématům, která přináší zajímavé synergie. Jde o témata inovace a infrastruktura, práce a život ve městech, která jsou zpracovaná tak, aby oslovila co nejširší spektrum návštěvníků veletrhu, ale zejména investory a developery z oblasti světového realitního a investičního trhu.

Po loňské úspěšné účasti Brna ve společných expozicích pod značkou Czech Cities na veletrzích MIPIM v Cannes a Expo Real v Mnichově bychom v této tradici rádi i nadále pokračovali a opět tvořili součást jednotného konceptu, který prezentuje Českou republiku na mezinárodních akcích, které v rámci Evropy ukazují aktuální trendy realitního a investičního trhu. Jedná se o skvělou příležitost, jak představit ekonomický potenciál našich měst, setkat se s investory, odbornou veřejností i zástupci ostatních evropských místních správ a institucí. Těší mě, že se nám spolu s Prahou a Ostravou podařilo nastavit tento úspěšný model spolupráce, který vede k efektivní prezentaci a potvrzuje stabilní postavení našich měst v silné evropské konkurenci,“ řekl brněnský primátor Petr Vokřál.  „Od investorů stále častěji slyšíme, že nehledají jen pozemky pro výstavbu a investiční pobídky, ale čím dál víc i prostředí pro příjemný život, a to jim můžeme v České republice nabídnout. Rychle se rozvíjející inovační potenciál ve spojení s velkým množstvím univerzit a vědecko-výzkumných center vytváří kvalitní podmínky pro vstup nových nekonvenčních start-upů, které přilákají další potenciální zaměstnance i ze zahraničí. Investiční veletrhy a prezentace řady evropských měst jsou pro nás také významnou inspirací, jak co nejlépe pracovat s veřejným prostorem, který často vytvářejí detaily,“ dodal Petr Vokřál.

Realizátorem expozice, vzešlým z veřejné zakázky, bude firma Sun Drive s.r.o. za cenu 4 089 600 korun bez DPH.

 

MIPIM 2017 statistika:

■  24 200 účastníků celkem

■  2600 vystavovatelů

■  90 zemí

■  4350 developerů

■  5 000 investorů

■  19 000 m² výstavní plochy 

■  3 800 osob z TOP managementu

■  500 měst a místních samospráv

■  380 novinářů

■  900 architektů a designerů

 

 

 zdroj: ostrava.cz

17. 1. 2018