Rozpočet města Ostravy na rok 2018 je téměř desetimiliardový - přináší rekordní investice, snížení dluhu i další navýšení dotací městským obvodům.

Rozpočet města na rok 2018, který je vyrovnaný, tvoří celkové příjmy ve výši 8,3 miliardy korun, což je o 1,2 miliardy korun více, než vloni. Do zdrojů pro rok 2018 je započten také převod prostředků z roku 2017 ve výši 1,99 miliardy korun, které jsou určeny převážně na realizaci investic. Celkové zdroje ve výši 9,9 miliardy korun (po odečtení splátek úvěrů) pokryjí nejen běžné výdaje města, ale jsou v nich zahrnuty také 2,9 miliardy korun na investice.

 

Ostrava je ve skvělé ekonomické kondici. V roce 2018 bude hospodařit s nejvyšším rozpočtem za posledních deset let, a to s částkou 9,9 miliard korun. Vliv na tom má nejen lepší výběr daní, ale také náš nekompromisní tlak na snižování běžných výdajů. Pokračovat budeme nejen ve snižování dluhu Ostravy, ale také v dalším navýšení dotací pro městské obvody, které v příštím roce dosáhnou nejvyšší částky v dosavadní historii města, v porovnání s rokem 2013 se jedná o dvojnásobek, “ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

 

Dotace městským obvodům v mil. Kč

 

 

Běžné výdaje města jsou pro rok 2018 navrženy v celkové výši 6,96 miliardy korun, což je o 1,09 miliardy korun více než v roce 2017.

Podařilo se nám sestavit rozpočet, který je velkorysý k městským obvodům, umožní zahájení a realizaci řady důležitých i zajímavých staveb ve městě a navíc sníží dluh Ostravy o další téměř půl miliardy, což bude znamenat, že zadlužení na jednoho obyvatele se sníží na 7 225 korun, a to je rozhodně dlouhodobě nejnižší částka z velkých českých měst. Věřím, že i v příštím roce s námi bude ratingový hodnotitel natolik spokojen, že letošní nejvyšší možnou známku v rámci České republiky A1 stabilní obhájíme,“ řekla náměstkyně primátora Iveta Vozňáková.

 

Rozpočet na rok 2018 počítá s dalším snížením zadluženosti Ostravy (včetně dluhů městských obvodů) o 475 milionů na 2,107 miliardy korun. Snižování zadluženosti města zvyšuje jeho finanční stabilitu a vytváří dobré výchozí podmínky pro budoucí financování rozvojových projektů.

 

 

Kapitálové výdaje města jsou pro rok 2018 navrženy ve výši 2,9 miliardy korun. Plánovaná částka je vyšší o 778 milionů korun než v roce 2017 a jedná se o historicky nejvyšší částku určenou na investice, kterou bude mít Ostrava k dispozici.  

Mezi plánované investice pro rok 2018 patří:

Téměř tři miliardy korun, které jsou pro rok 2018 určeny na investice, umožní zahájení řady staveb, které přispějí k dalšímu zatraktivnění Ostravy a také zlepšení života obyvatel města. Jedná se o kulturní i sportovní stavby, připraveny jsou další prostředky pro pokračující modernizaci Městské nemocnice i sociální a dopravní oblast. V předchozích letech jsme zahájili přípravu celé řady z nich a teď už jsou ve stádiu, kdy jsou nachystány k realizaci,“ řekl náměstek primátora Břetislav Riger.

Mezinárodní ratingová agentura Moody´s  udělila Ostravě v roce 2017 historicky nejvyšší ocenění. Zvýšila Ostravě ratingovou známku na úroveň A1 stabilní z dřívějšího stupně A2 pozitivní. Ostrava patří mezi čtyři česká města, kterým tuto známku agentura Moody´s udělila. Toto hodnocení potvrzuje, že město má ekonomickou a finanční stabilitu a rovněž vysokou spolehlivost při splácení svých závazků.

 

zdroj: ostrava.cz

 

 

 

13. 12. 2017