V Ostravě skončila ministerská konference WHO

V Ostravě dnes skončila 6. ministerská konference Světové zdravotnické organizace. Delegáti na závěr přijali Ostravskou deklaraci. Jedná se o dokument, kterým se budou přinejmenším v příštích šesti letech řídit vlády evropských zemí při zavádění jednotlivých kroků pro zlepšování životního prostředí. V historii Ostravy, která si letos připomíná 750. výročí od první písemné zmínky, se jedná o největší konferenci konanou ve městě.

 

 

 

Ostrava bude v příštích letech citována v souvislosti s přijatou Ostravskou deklarací. „Tato deklarace nastoluje agendu Světové zdravotnické organizace v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví. V Ostravě se nově projednávalo téma klimatických změn. Tato nadnárodní agenda bude nyní rozpracována na nižší úrovně, na jednotlivé státy a regiony. Z toho pak vzejdou konkrétní úkoly,“ řekl  primátor Tomáš Macura.

Ostravská deklarace v sobě zahrnuje sedm hlavních cílů, které se týkají životního prostředí a udržitelného rozvoje. Za nejdůležitější považuji znečištěné ovzduší, které je příčinou vysoké úmrtnosti. Dalším cílem je snaha, aby každá obec a každý člověk na světě měl nárok na čistou vodu. A do třetice chci zmínit, že se nám daří navazovat nová partnerství prostřednictvím prezentací měst, regionů a institucí OSN,“ řekla regionální ředitelka Kanceláře WHO pro Evropu Zsuzsanna Jakab s tím,  že bude záležet na jednotlivých státech, jak zapracují výsledky cíle Ostravské deklarace do svých národních politik.

Konkrétních výstupů z konference se dočkáme ve výhledu několika let. Pro Ostravu měla konference význam ve vedlejších efektech. Navázali jsme spoustu kontaktů s jinými městy. V průběhu ministerské konference jsme vyhlásili kandidaturu Ostravy na Evropské zelené město 2020. Kandidatura bude pro Ostravu motivátorem zintenzivnit úsilí při zlepšování životního prostředí,“ zdůraznil primátor Tomáš Macura.

15. 6. 2017