V sadu Milady Horákové v Ostravě byly odhaleny opravené plastiky

V sadu Milady Horákové byl v úterý 10. října odhalen po důsledné restauraci soubor čtyř cenných plastik, které vznikly v průběhu Mezinárodního sympozia prostorových forem, konaného v Ostravě v letech 1967 a 1969. Opravy zmíněných uměleckých děl se ujal Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu ve spolupráci s restaurátorem soch Tomášem Skalíkem. Město Ostrava poskytlo na realizaci projektu 99 tisíc korun z nového dotačního programu.

„Nový dotační program na revitalizaci veřejného prostoru jsme vyhlásili letos v lednu. Přihlásilo se nám celkem 16 projektů, z toho 11 uspělo a bylo finančně podpořeno. Jedním z nich je právě i restaurace těchto soch v sadu Milady Horákové. Výsledek je opravdu fantastický,“ uvedla k obnově soch náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Sochy byly neudržované, znečištěné spreji, v minulosti neodborně vyspravené nevhodnými nátěry. Tři původně barevné plastiky byly opraveny odstraněním nečistot a starých nátěrů a následně nátěrem podle původní podoby. Čtvrtá plastika, která je bez nátěru s korodujícím povrchem, byla očištěna a odborně ošetřena. Opravu plastik provedl restaurátor Tomáš Skalík.

„Životní prostředí není jen o ovzduší, čistotě vody nebo třídění odpadu, ale je to naše okolí, všechno to, co nás obklopuje. Jsou to chodníky, náměstí, veřejná prostranství, parky. Podoba a kvalita veřejného prostoru přitom významně ovlivňuje to, jak se ve městě cítíme a jak se chováme. V hezkém prostředí se lidé taky hezky chovají. Díky vyčištěným a opraveným sochám park nádherně prokoukl. Jak je vidět, nemusí to být vždy o velkých investicích. Mám osobně velkou radost, že se nám daří zlepšovat kvalitu veřejného prostoru také těmito, pro někoho možná malými, ale přece jen viditelnými kroky,“ dodala Kateřina Šebestová.

Soubor plastik v sadu Milady Horákové je považován za nejdůležitější uměleckou sbírku na území města Ostravy. Vznikl v průběhu prvního sympozia prostorových forem koncem 60. let minulého století. Zrestaurovány byly v této první etapě tři plastiky bez názvu, jejichž autory jsou Rudolf Valenta, Yves Trudeau a Otto Cienciala, a jedna plastika Zázračný strom – Město utopie, jejímž autorem je Štefan Belohradský.

Součástí slavnostního odhalení zrestaurovaných soch byla také komentovaná prohlídka a instalace popisných cedulí ke každé plastice.

Náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (vlevo) a Ilona Rozehnalová při slavnostním odhalení zrenovovaných soch

Zdroj: ostrava.cz

12. 10. 2017