Výnos Tříkrálové sbírky pomůže potřebným

Primátor Tomáš Macura přijal ve své pracovně Tři krále. Při té příležitosti řekl:„Děkuji, že jste dorazili na magistrát a doufám, že Tříkrálová sbírka bude úspěšná. Dovolím si také přispět. Těší mne, že výnos sbírky pomůže hospici svatého Lukáše i mobilnímu hospici a také potřebným lidem.“

Výnos Tříkrálové sbírky pomůže nemocným, handicapovaným, seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným. Charita Ostrava, která je největší oblastní charitou v Česku, prostředky využije ve prospěch hospiců na terénní programy pomáhající lidem bez domova, na provoz šatníku pro lidi bez domova, pro charitní středisko M. Magone, které podporuje ohrožené děti a mládež a Charita sv. Alexandra použije část darovaných prostředků na vybavení chráněných dílen, v nichž pracují zdravotně postižení občané.

V ulicích města a okolních obcích bude až do 14. ledna koledovat 380 tříčlenných skupinek. Kromě příspěvků do pokladniček je možné také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo dar na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, VS 777.

V loňském roce věnovali Ostravané v Tříkrálové sbírce na podporu potřebných rekordní částku 1 712 974 korun.

zdroj: ostrava.cz

4. 1. 2018