Z fondu Ostrava letos rozdělí zhruba 25 miliónů na ozdravné pobyty pro děti

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší funguje od května roku 2010. Jeho účelem je poskytovat finanční prostředky dětem z ostravských mateřských a základních škol na pobyty strávené v horských oblastech. Pro období letošní sezóny pro ozdravné pobyty, tedy od začátku listopadu 2018 do konce dubna 2019, mohou školky a školy zřizované městem posílat své žádosti až do 25. května. K rozdělení bude zhruba 25 milionů korun.

Do fondu pro zmiňované období přispělo město Ostrava rekordní částkou 22 milionů korun. Převedeny do něj budou také vratky z loňského roku, zhruba dva miliony korun z nevyčerpaných, ale schválených pobytů. Dalších 794 tisíc korun do fondu zaslali regionální znečišťovatelé. BorsodChem MCHZ částku 44 tisíc korun, OKK Koksovny 100 tisíc, Veolia Energie ČR 250 tisíc a ArcelorMittal Ostrava přispěl 400 tisíci korunami.

Chci poděkovat regionálním firmám, že do fondu přispěly. Věřím ale, že jejich finanční dary budou letos vyšší. Dohromady poskytly totiž jen asi jednu pětadvacetinu z celkové sumy. Určitě jim odešlu svou každoroční výzvu s žádostí o přispění na ozdravné pobyty pro děti i pro letošní sezónu,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

V závěru loňského roku byla ještě otevřena možnost financovat z prostředků pro rok 2018 ozdravné pobyty školám, které nezřizuje město. Pro tato školská zařízení byl v prosinci vypsán dotační program, do kterého se přihlásilo pouze Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello.

Při zřízení fondu do něj z rozpočtu města putovalo 5 milionů korun, postupným zvyšováním jsme se dostali až na letošních 22 milionů. Díky tomu narůstá i počet dětí, které za příspěvek z tohoto programu vyrážejí na dvoutýdenní pobyty v přírodě. Dohromady jich je od roku 2010 téměř 18 tisíc a v nadcházející sezóně bychom mohli schválit dotace pro rekordní počet dětí za dobu fungování fondu. Ještě nikdy jsme neměli k dispozici dvacet pět milionů korun,“ řekla náměstkyně Kateřina Šebestová.

Pro období od listopadu 2017 do dubna 2018 poskytla Ostrava finanční prostředky ve výši téměř 19 milionů korun pro 2582 dětí z 33 škol a 638 dětí předškolního věku z městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Stará Bělá a Nová Bělá, které na pobyt vyjely s doprovodem rodinného příslušníka.

Z fondu mohou být hrazeny náklady na pobyty v délce minimálně 14 dnů v oblasti, která není zasažena smogovou situací. Z prostředků lze hradit ubytování, stravování, dopravu, doprovodný program ozdravného charakteru - především sportovní aktivity, například lyžování a plavání nebo pobyt v solné jeskyni, pojištění a poplatky. Celková výše prostředků, kterou mohou školy použít na jednoho žáka je 6 000 Kč. Stravování musí odpovídat minimálně standardům pro školní stravování a ubytování stanoveným podmínkám pro pobyt dětí ve školách v přírodě.

Děti se nejčastěji jezdí rekreovat  do Jeseníků, Vsetínské hornatiny a Moravskoslezských Beskyd.

31. 1. 2018